provincie
Drenthe

Drenthe

Bedrijvenwijzer Drenthe: gemeenten

 • Aa en Hunze
  Een onderwerp wat de inwoners van gemeente Aa en Hunze, en in het speciaal de gemeentelijke raad, de afgelopen tijd heeft beziggehouden is ‘Aa en Hunze Buitengewoon!’. Dit is een actualisatie van de Strategische Toekomstvisie 2025, waarbij de inbreng van inwoners erg op prijs wordt gesteld. Zo vraagt de gemeente haar inwoners om met creatieve en innovatieve ideeën bij te dragen aan een prettige leefomgeving. Hiervan worden de beste ideeën uitgekozen, waarmee de gemeente een frisse toekomst tegemoet kan gaan. Zo blijft gemeente Aa en Hunze innovatief en actueel!
 • Assen
  Al decennialang komt Assen steeds meer in de kijkers te staan van grotere bedrijven. Toch kampt Assen met een aantal bereikbaarheidsproblemen. Aangezien bereikbaarheid een van de belangrijkste factoren van economische groei en welvarendheid is, hoopt de gemeente middels verschillende projecten en investeringen hier vooruitgang in te boeken. Recentelijk is het station verbeterd, maar er zijn meer ingrepen nodig om de bereikbaarheid en daarmee de economische groei te verbeteren. Om dit probleem op te lossen, heeft de gemeente het project ‘FlorijnAs’ in leven geroepen. FlorijnAs is een groot ontwikkelings programma gericht op de verbetering van bereikbaarheid. Middels dit programma kan Assen onbezorgd groeien en economisch ontwikkelen!
 • Coevorden
  Voor een gezonde samenleving, is sociale cohesie, oftewel het onderlinge contact van buurtbewoners en andere burgers, van levensbelang. De gemeente Coevorden speelt hierin een actieve rol in door middel van ‘Coevorden Verbindt’, om zo met een gezamenlijke inspanning van inwoners, bedrijven, maatschappelijke instellingen en verenigingen het verschil te maken. Middels dit programma worden tal van activiteiten, zoals hardloopwedstrijd en diverse avonden, georganiseerd. Door deze activiteiten kunnen de inwoners van Coevorden steeds meer mensen leren kennen en wordt de leefbaarheid binnen de gemeente vergroot: een verbonden Coevorden!
 • Emmen
  Emmen is vol in beweging en ontwikkeling, zowel op economisch als geografisch gebied. Eén van de belangrijkste economische factoren voor de gemeente is toerisme. Om dit toerisme in stand te houden en zo mogelijk aan te wakkeren, investeert de gemeente in tal van projecten. Een goed voorbeeld hiervan is de verbetering van het centrum en de inrichting van de splinternieuwe dierentuin ‘WILDLANDS Adventure Zoo Emmen’, ontstaan uit Dierentuin Emmen. De nieuwe dierentuin trekt mensen van heinde en verre aan, die naast de dierentuin ook genieten van al het moois dat Emmen te bieden heeft. Zo blijft Emmen een grote speler op het gebied van toerisme in de provincie.
 • Hoogeveen
  Duurzaamheid is heden ten dage een ‘hot topic’ in Nederland en de wereld. Een duurzame wereld en leefomgeving waarin onze kinderen rustig in kunnen opgroeien is een wens voor menig ouder en overheid. Om zo’n wereld te kunnen realiseren, zijn bijdragen van landen en gemeenten nodig. Zo richt de gemeente Hoogeveen zich de laatste jaren op gerichte afvalscheiding middels de campagne ‘Gemeente Hoogeveen Sorteert Vóór’. Op deze manier worden de inwoners van de gemeente bewust van afvalscheiding en -inzameling, alsmede zwerfafval en recycling. Hiermee is Hoogeveen een voorloper op het gebied van afvalscheiding en daarmee een voorloper op de bewuste levensstijl!
 • Meppel
  Evenals Hoogeveen is gemeente Meppel druk bezig met een duurzaam beleid. Zij zien de significantie van het probleem ook in en proberen met een algemeen aanpakplan de problemen binnen de gemeente op te lossen. Hiervoor is inzet van inwoners echter een vereiste. Middels het actieplan ‘Maak Meppel Duurzamer’ worden inwoners geactiveerd. In het actieplan worden er initiatieven van inwoners verzamelt en beoordeeld, om uiteindelijk een prijs uit te reiken aan de buurt met het meest kansrijke en realistische plan. Dit plan wordt uitgevoerd op grote schaal. Zo worden burgers actief betrokken bij duurzaamheid en slaat de gemeente twee vliegen in één klap: duurzaamheid en sociale cohesie.
 • Midden-Drenthe
  In Midden-Drenthe, een gemeente met veel landbouwgrond en wegen, is verkeersveiligheid vaak een probleem geweest. De afgelopen jaren hebben zijn er dan ook verschillende ongelukken gebeurd. De gemeente ziet dit graag anders en wil dit probleem oplossen middels het inrichten van 30 en 60 km/u zones, om zo de veiligheid in woonkernen te vergroten. Sinds 2016 zijn er werkzaamheden om deze veranderingen door te voeren. De veranderingen worden gefaseerd ingevoerd, om zo op een veilige manier een veilig Midden-Drenthe te krijgen!
 • Noordenveld
  Noordenveld is een kleine gemeente bestaande uit tal van woonkernen en veel ruimte, bestaande uit onder meer prachtige landbouwgronden en bossen. Toch ontbreekt het deze kleine gemeente niet aan ambitie, de gemeente wil namelijk uitgroeien tot dé fietsgemeente van Noord-Nederland, iets wat blijkt uit het nieuw-opgezette project ‘Kop van Drenthe Op Fietse’. Middels het stimuleren van werk- en schoolverkeer op de fiets, fietsevenementen en recreatie hoopt de gemeente dit doel te halen. Op deze manier wordt Noordenveld een actieve en toeristische gemeente!
 • Tynaarlo
  De gemeente Tynaarlo is al meer dan tien jaar bezig met de ontwikkeling van Ter Borch, een nieuwbouwwijk met veel potentie. Naast woningen en recreatiegelegenheden richt de gemeente zich ook op de ontwikkeling van Businesspark Ter Borch, dat op de volgende drie onderdelen een toevoeging vormt voor de omgeving: een dynamische snelweg hub, een plek waar stijlvel wonen en werken gecombineerd kunnen worden én een parkachtig bedrijvendeel. Zo blijft Tynaarlo bijtijds en modern, kan de gemeente nieuwe inwoners ontvangen én wordt de economische groei binnen de gemeente gestimuleerd!
 • Westerveld
  De openbare ruimte is de meest gebruikte ruimte voor Nederland, zo ook voor de gemeente Westerveld. De openbare ruimte is voor iedereen en vereist daarom veel aandacht. Toch sluit de inrichting, het beheer en onderhoud van de openbare ruimte niet altijd aan bij de wensen van inwoners. Om deze aansluiting te verbeteren, en waar mogelijk te perfectioneren, is het project BrinQ opgezet. Door onderzoeken en verbeteringen door te voeren, wordt de toegankelijkheid, leefbaarheid en onderhoud van de openbare ruimte verbeterd. Zo wordt de gemeente Westerveld een geemente voor iedereen!