provincie
Friesland

Friesland

Bedrijvenwijzer Friesland: gemeenten

 • Ameland
  De gemeente Ameland investeert in tal van projecten om de gemeente leefbaar, aantrekkelijk en duurzaam te houden. De afgelopen jaren is er een nieuwe speler op het gebied van innovatie opgezet: de Waddencampus. Hier worden studenten, zowel binnen- als buitenlandse, verbonden aan vraagstukken uit de praktijk van Ameland. Zij worden ingezet op spelende onderzoekthema’s, zoals: energie en water, duurzaam toerisme, nieuwe economie, samenleving, voedsel en natuur. Met de onderzoeksresultaten wordt Ameland op gebied van onderwijs, duurzame ontwikkeling en werkgelegenheid versterkt, waardoor het een moderne gemeente wordt.
 • Harlingen
  De gemeente Harlingen kent een lange haventraditie en is hedendaags nog steeds een van de grootste spelers op het gebied van havenverkeer op de Waddenzee. De economische ontwikkeling, beheer, onderhoud en exploitatie van de haven wordt geregeld door ‘Port of Harlingen’. Door in de haven te investeren, kan de gemeente haar positie in de toekomst behouden. Voor vrijwel alle inwoners van Harlingen speelt de haven een belangrijke rol, zij het op economisch, toeristisch of geografisch gebied. Zo is Port of Harlingen altijd actueel van levensbelang voor de Harlingen!
 • Heerenveen
  Als een van de grotere woonkernen binnen de provincie Friesland heeft de gemeente Heerenveen een voorname rol op het gebied van wonen, werken, ondernemen en bezoeken. Echter, op landelijk niveau staat de gemeente voornamelijk bekend wegens haar sportfunctie. Met Thialf en het Abe Lenstra Stadion heeft de gemeente twee grote stadia voor twee van de mooiste sporten die Nederland rijk is: schaatsen en voetbal. Om de positie van Heerenveen op dit gebied te versterken is Sportstad, een initiatief van de gemeente Heerenveen, sc Heerenveen en De Friesland Zorgverzekeraar, opgezet. Sportstad houdt zich bezig met de bouw en verbouw van sportaccommodaties, zoals het pas verbouwde Thialf. Op deze manier blijft Heerenveen fit!
 • Leeuwarden
  Cultuur is een van de meest karakteriserende elementen van Friesland en haar provinciehoofdstad, Leeuwarden. De afgelopen jaren heeft de gemeente flink geïnvesteerd in haar culturele activiteiten, bezienswaardigheden en voorstellingen, wat geresulteerd heeft in de benoeming van Leeuwarden tot de Culturele Hoofdstad van Europa in 2018. Op deze manier kunnen de Friezen de wereld laten zien hoe zij leven en daarbij een gezonde planeet achter laten voor de generaties die nog komen. Hoe ze met lef hun kop boven het maaiveld uitsteken, om hiermee anderen te inspireren en te bemoedigen. Zo kan heel Europa deel uitmaken van de Friese trots.
 • Opsterland
  De Opsterlandse gemoederen worden de laatste jaren bezig gehouden met een onveilige centrale verbindingsweg: de N381. De N381 is een belangrijke weg voor het verkeer richting Zuidoost Friesland: belangrijk voor inwoners, bedrijven en bezoekers. Om de verkeersveiligheid van de N381 te verbeteren, zijn er de afgelopen jaren verschillende projecten opgezet, zoals het inrichten van een tunnel in de Duistereweg en de verdubbeling van de weg tussen Donkerbroek en Venekoten. Daarnaast is er binnen het project veel aandacht voor de natuur en het landschap, waardoor een veilig, duurzaam en aantrekkelijk Opsterland ontstaat!
 • Sudwest-Fryslan
  In 1932 maakte de gemeente Sudwest-Fryslan een grote verandering door: de Afsluitdijk werd geopend. Wegens deze afsluitdijk nam het verkeer binnen de gemeente explosief toe. In al die jaren heeft de Afsluitdijk gediend als een verbindingsstuk tussen Noord-Holland en Friesland. Toch is de dijk aan het verouderen en is het aan vernieuwing toe. Om de een van de belangrijkste verkeers- en waterkeringsaderen van de gemeente, de provincie en zelfs Nederland in stand te houden, wordt er hedendaags veel geïnvesteerd in verbeteringen. Vanaf 2011 is ‘De Nieuwe Afsluitdijk’ een projectgroep dat zich, met een budget van ongeveer 800 miljoen, de komende 50 jaar gaat richten op Energie & Water, Economie & Water en Natuur & Water. Zo ontstaat er een sociaaleconomische versterking van de regio’s aan weerszijden van de Afsluitdijk, zo ook voor de gemeente Sudwest-Fryslan. Iets waar de gemeente de komende decennia naar uit kan kijken!
 • Terschelling
  Sinds tijd en wijle is Terschelling bij uitstek de plek waar natuurliefhebbers komen om te genieten van de prachtige duinen, bossen en landschappen. Echter, in een wereld waar de openbare ruimte steeds meer verloren gaat aan verstedelijking en invloeden van de mens, vereist de instandhouding van dit natuurgebied enige inspanning. Deze inspanning wordt geleverd middels het project ‘PolderPracht Terschelling’. Dit project richt zich op het unieke polder- en weidelandschap op Terschelling en hoopt, in samenwerking met boeren, ondernemers en de Vogelbescherming, een duurzaam vogelparadijs te creëren. Ook inwoners en toeristen kunnen hun steentje bijdragen aan een vogelvriendelijke omgeving middels het kopen van PolderPracht producten, rechtstreeks uit de rijke weides van Terschelling waar bloemen bloeien, vogels vliegen en koeien grazen. Op deze manier is de gehele samenleving van Terschelling gericht op haar prachtige natuur, nu en in de toekomst!
 • Vlieland
  Vlieland is het eiland van rust en ruimte. Het eiland geldt dan ook als dé rusthaven van Nederland. Toch is Vlieland meer dan dat. Dit blijkt onder andere uit de oprichting van de Energie Coöperatie Vlieland (ECV), dat zich richt op de omslag van fossiele naar groene energie op het eiland, om zo uiteindelijk in uiterlijk 2025 energieneutraliteit op het eiland te creëren. Zo levert de Energie Coöperatie Vlieland schone, duurzame, Nederlandse energie voor u en uw (klein)kinderen tegen betaalbare prijzen. Goed voor het eiland. Goed voor de wereld. Goed voor uzelf. Op deze wijze is het eiland in de toekomst ook goed leefbaar en kan het haar karakter als rusthaven doorzetten. Een recent project opgezet door de ECV is een zonneakker, dat ongeveer 4000 zonnepanelen met een totaal vermogen van ongeveer 1 MWp zal omvatten. Het project zal uiteindelijk voldoende elektriciteit opwekken voor circa 250 huishoudens. Een geweldige stap in de goede richting!