provincie
Groningen

Groningen

Bedrijvenwijzer Groningen: gemeenten

 • Groningen
  Groningen is een studentenstad met ontzettend veel treinverkeer en -reizigers. Dit vereist een modern en toegankelijk station. Het station dat heden ten dage wordt gebruikt voldoet niet aan alle eisen en wordt daarom tussen 2018 en 2022 flink op de schop genomen. Zo komen er meer sporen, perrons en tunnels voor reizigers, fietsers en bussen. Na de verbouwingen kunnen er meer treinen rond Groningen rijden, maar kunnen treinen ook doorrijden. Zo kan Groningen ook in de toekomst zijn positie als studentenstad behouden!
 • Oldambt
  Een ambitieus en modern project dat de gemeente Oldambt al meer dan tien jaar bezighoudt is ‘Blauwestad’. Dit project omvat een groot meer, nieuwe natuurgebieden, recreatieve voorzieningen en bovenal nieuwe woningen, in totaal ruim 1200. Samen vormen zij de woonplaats Blauwestad. De opleverdatum van het project is recentelijk verplaatst naar 2051. Jaarlijks worden er nog woningen opgeleverd en verkocht, iets wat de regio en de gemeente Oldambt voortdurend vernieuwd. Blauwestad geeft de gemeente een duurzame, jonge en vernieuwende uitstraling.
 • Stadskanaal
  Vandaag de dag zijn het niet alleen ontwikkelingen binnen de gemeentegrenzen die Stadskanaal bezighouden, maar voornamelijk de opzet en bouw van een windmolenpark in de gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn. In totaal komen er vijfenveertig windturbines met elk een totale hoogte van tweehonderd meter. De gemeente Stadskanaal is een voorstander van duurzame energie, maar kan zich niet vinden in de massaliteit en omvang van het beoogde windpark. Het windpark tast namelijk het woon-, werk- en leefklimaat van de inwoners van Stadskanaal aan. Het park zal dan ook uiterst negatieve effecten hebben op de leefbaarheid van de gemeente, waardoor de aantrekkelijkheid van het gebied enorm zal afnemen, zowel voor inwoners en toeristen als bedrijven en ondernemers. De afgelopen jaren zijn er onder andere draagvlakonderzoeken, provinciecontacten en protesten uitgevoerd. Zo hoopt de gemeente het plan te weerhouden, zodat de leefbaarheid van Stadskanaal en omgeving behouden blijft.
 • Veendam
  Voor Veendam is de N33 een veelbesproken onderwerp. De afgelopen decennia zijn er tal van ideeën geweest om het gebied rond de N33 op een bepaalde manier in te richten. De afgelopen jaren is hier een nieuw idee bijgekomen, dat totaal past binnen de moderne tijd: ‘Windpark N33’. In totaal zijn er 33 molens gepland. In totaal zal het windpark in totaal ongeveer 120 megawatt aan stoom opwekken, waarmee het ongeveer 75.000 huishoudens van stroom kan voorzien. Zo vervult de gemeente Veendam een duurzame functie binnen de provincie en zelfs in Nederland. Een voorbeeld van actief handelen!
 • Delfzijl
  De Eemshaven vormt een levensader voor de gemeente Delfzijl en omgeving. Er zijn tal van grote bedrijven gevestigd in en rondom de haven, mede vanwege de uitgestrektheid en ruimte in het gebied. Hiermee onderscheidt de haven zich van de rest van Nederland, omdat de gebieden hier dichtslibben wegens bebouwing en industrie, terwijl de ruimte en goede bereikbaarheid van de Eemshaven zorgen voor een economisch vitaal Delfzijl. Om deze positie te handhaven, worden er vaak nieuwe plannen gepland en gerealiseerd. Een voorbeeld van een recent plan is Marconi Buitendijks: een project dat zich bezighoudt met het stadsstrand en de versteviging van zeedijken. Zo blijft de regio stabiel en vitaal en kan Delfzijl haar voorspoedige haven waar mogelijk verbeteren.
 • Haren
  Haren is met een inwonersaantal van 19.000 inwoners een kleinschalige gemeente. Toch is het ondernemingsklimaat in de gemeente goed, mede vanwege de goede bereikbaarheid en het overwegend groene karakter van de gemeente. Om het ondernemingsklimaat nog verder te versterken, ontwikkelt de gemeente de komende jaren een uniek bedrijventerrein: het Nesciopark. Hier vormen landschap en bedrijventerrein één geheel, zodat natuurlijk ondernemen centraal kan staan binnen de gemeente. Door de gebouwen in het natuurlijke heuvellandschap op te laten gaan, vormen landschap en bebouwing één geheel, wat het terrein een unieke ruimtelijke vormgeving geeft. Daarnaast is het terrein gelegen naast de A28 en het veel gebruikte transferium voor de stad Groningen, wat het Nesciopark een optimale bereikbaarheid geeft. Middels dit project kan de gemeente de komende jaren een steeds prominentere rol binnen het ondernemingsklimaat vervullen.
 • Leek
  Gemeente Leek en haar omliggende gemeenten gaan in de toekomst fuseren tot één gemeente: gemeente Westerkwartier. Deze gemeente bestaat uit een fusie van de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn. Gemeente Westerkwartier zal zo’n 60.000 inwoners hebben. Op deze manier wordt de streek, die van oudsher aan elkaar verbonden is, weer één geheel. Ook de gemeente Leek zal binnen dit fusieverband haar rol blijven spelen. De komende tijd wordt er binnen de gemeente naar de fusie toegewerkt, om dit soepel te kunnen laten verlopen. Een actueel onderwerp waarmee menig inwoner van Leek bezig is.
 • Zuidhorn
  Net als vele andere gemeenten in Nederland heeft ook de gemeente Zuidhorn een duurzaamheidsbeleid opgezet, dat loopt van 2015 tot en met 2019. Met het beleidsstuk worden prioriteiten en de duurzame doelen van Zuidhorn beschreven. Hierbij staat centraal dat duurzaamheid leeft op allerlei niveaus: bij inwoners, bedrijven, instanties én overheden. Door inwoners actief te laten bijdragen aan duurzaamheid, ontstaat er bewustwording, onderling contact én een duurzaam Zuidhorn. De gemeente vervult haar voorbeeldfunctie op gebied van duurzaamheid middels bedrijfsvoering, dienstverlening en het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid. Zo laat de gemeente zien hoe het kan, en hoe de inwoners hun steentje kunnen bijdragen aan een beter leefbare wereld. Op deze manier loopt ook Zuidhorn niet achter!