provincie
Limburg

Limburg

Bedrijvenwijzer Limburg: gemeenten

 • Heerlen
  Leefbaarheid is een cruciaal en actueel thema voor gemeenten, zo ook voor de gemeente Heerlen. Een plaats binnen de gemeente Heerlen dat de benodigde verbeteringen vereist is Hoensbroek. Onder de naam ‘Os Gebrook’ zet de gemeente zich, middels investeringen in de openbare ruimte en het opzetten van activiteiten, in voor een beter leefbaar Hoensbroek. Zo krijgt Hoensbroek weer het gezellige dorpse karakter. De aanpak richt zich op de verbetering van wegen, groene ruimte en herinrichtingen. Zo ontstaat er weer een Hoensbroek waar we van kunnen genieten en waar we trots op kunnen zijn.
 • Kerkrade
  Kerkrade wil in de toekomst een grote rol spelen op het gebied van sport, kennis en zorg. Deze ambitie vormt de basis voor een project genaamd ‘Center Court Kerkrade’. Op een 40.000 vierkante meter groot terrein wordt een sportcomplex met zwembad, sporthal, zorgwoningen, ziekenhuisfaciliteiten, studentenwoningen en een kennis- en expertisecentrum opgezet. Zo wordt de gemeente Kerkrade een gezonde, sportieve en kennisrijke regio! Middels deze regio krijgt de verzwakte economie van de gemeente een impuls. Samen werken de wijkbewoners, bedrijven en overheden aan hernieuwde trots, een nieuw Kerkrade!
 • Landgraaf
  In veel gemeenten is het over het algemeen goed geregeld. Toch zijn er altijd mensen die buiten de boot vallen. Voor deze mensen zijn er vaak tal van organisaties en stichtingen. Een goed, actueel voorbeeld hiervan is het Mens Ontwikkel Bedrijf (MOB), een recentelijk opgezet bedrijf dat zich richt op ‘kandidaten’ die een goede begeleiding en eventueel scholing nodig hebben. Middels vier ontwikkelingsfasen worden de kandidaten, meestal na een periode van twee jaar, aangezet tot het vinden van een baan, zodat zij actief kunnen deelnemen aan de maatschappij. Met dit gemeentelijk project sluit de gemeente aan bij de hedendaagse wensen, aangezien eenieder aandacht en mogelijkheden verdient.
 • Maastricht
  Een ingrijpende gebeurtenis dat de afgelopen jaren Maastricht heeft beziggehouden is het project ‘de Groene Loper’ voor de A2 in Maastricht. Al vanaf 2012 is men bezig met de bouw van de A2-tunnel, de ombouw van knooppunt Kruisdonk en allerlei kleinere projecten bezig. Het project heeft het stadsbeeld de afgelopen jaren sterk gekleurd. Door de tunnel, dat in totaal vier aparte tunnelbuizen heeft, neemt het bovengrondse verkeer met maar liefst 80% af. Als het project eindelijk klaar is, is de bereikbaarheid van de gemeente flink toegenomen. Daarnaast krijgt de stad een groen aanzicht met gelegenheden voor fietsers en voetgangers. Na een jarenlang project dat menig inwoner van Maastricht meermaals heeft gefrustreerd is er dan eindelijk een prachtig resultaat!
 • Roermond
  Een gemeente waar mensen van alle leeftijden en uit alle bevolkingsgroepen goed kunnen wonen, werken en recreëren: de droom voor iedere gemeente. Om dit in Roermond te realiseren, is ‘Om!’ in het leven geroepen. Om! Staat voor een nieuwe manier van samenleven en werken, waarbij de inwoners, organisaties en ondernemers als eerste aan zet zijn. Tevens wordt de kwaliteit en betaalbaarheid van de Roermondse samenleving hiermee in stand gehouden. Zo zorgen we er binnen de gemeente samen voor dat zoveel mogelijk mensen mee kunnen doen. Een geweldige, actuele oplossing voor de problemen die samenleven met zich mee kunnen brengen. Ga jij ook mee Om!?
 • Sittard-Geleen
  Ruimte voor de Rivier is een landelijk project dat Nederland moet beschermen tegen de zeespiegelstijging en overstromingen van rivieren. Eén van de belangrijkste punten binnen dit project is de Grensmaas in de gemeente Sittard-Geleen. In de periode 2015-2025 wordt er in Sittard-Geleen en de directe omgeving op 3 plekken gewerkt. Het gaat hier om verbreding van de stroomgeul, het aanleggen van een nevengeul en het verlagen van de overs van de rivier. Het project wordt bekostigd met de verkoop van het afgegraven grind, waardoor het mes aan twee kanten snijdt. Zo ontstaat er een moderne oplossing voor een actueel probleem.
 • Vaals
  Vaals is een prachtige plaats met veel toerisme. In Vaals is het dus goed toeven. Toch wordt het in de toekomst nog beter! Als een van de weinige woonkernen van Nederland lig Vaals in prachtig heuvelland, in het meest zuidelijke stukje van Nederland. Omdat de Euregio in beweging is, blijft Vaals niet achter. Zo wordt er geïnvesteerd in leefbaarheid, verblijven, wonen en winkelen. De Strategische Visie vaals 2020, waarin de plannen voor het centrum uitgebreid zijn opgeschreven, behandelt drie thema’s en hun samenhang: leefbaarheid, aantrekkelijk wonen en toeristische kwaliteit. Zo wordt Vaals een prachtige stad, met een prachtige binnenstad!
 • Venlo
  Venlo neemt een centrale positie in tussen de Randstad en Duitsland. Veel verkeer gaat via Venlo de grens over, wat de gemeente tot een heus knooppunt maakt. Hierdoor is zowel de agrarische sector als de industriële sector sterk vertegenwoordigd in de gemeente. Zo is Venlo, na Rotterdam en Amsterdam, de grootste ‘hotspot’ van Nederland. Door te investeren in infrastructuur, onderwijs en bedrijfsterreinen kan de gemeente haar positie alleen maar verder uitbreiden. Op deze wijze wordt Venlo een geweldige stad om in te wonen, te werken, te studeren en te handelen. Deze investeringen zullen het klimaat binnen de gemeente verbeteren en resulteren in een aantrekkelijke vestigingslocatie voor inwoners, bedrijven en ondernemers.
 • Venray
  Op het gebied van de agrarische sector is Venray sinds tijd en wijle een grote speler. Om deze positie te handhaven, zijn de afgelopen jaren diverse inrichtingsplannen opgezet. Een goed voorbeeld is de opzet van het Wüsterveld, een gebied dat gericht is op het welzijn van de dieren en de handhaving van de economische positie van Venray. Sinds 2017 is het gebied in gebruik genomen en hebben de eerste bedrijven zich er gevestigd. Zo komen er nieuwe bedrijven binnen de gemeentegrenzen en wordt Venray nog vitaler!