provincie
Noord-Brabant

Noord-Brabant

Bedrijvenwijzer Noord-Brabant: gemeenten

 • Breda
  Breda is een prachtige stad met een geweldig historisch centrum. Dit centrum trekt al decennialang, zo niet eeuwenlang, toeristen naar de stad. Dat Breda goed in de smaak valt, valt onder andere af te leiden tot de verkiezing van Breda tot ‘Beste binnenstad van Nederland’. Dit komt mede vanwege de veelzijdigheid van de binnenstad, haar goede bereikbaarheid en diversiteit en de beleving binnen de stad. In de binnenstad wordt namelijk iedere doelgroep bedient: van jong tot oud en van arm tot rijk. Middels investeringen in openbare ruimte, mobiliteit, wonen, duurzaamheid, samenwerking, marketing & promotie, gastvrijheid en cultuur hoopt de gemeente de komende jaren, met Beste binnenstad van Nederland, veel toerisme aan te trekken. Zo gaat Breda leven!
 • Cuijk
  De afgelopen jaren heeft de gemeente Cuijk veel te maken gehad met wateroverlast. Zo liep in 2016 de tunnel aan de Beersebaan onder en drong er water in winkels en woningen. Om dit in de toekomst te voorkomen, heeft de gemeente en project genaamd ‘Tegengaan wateroverlast’ opgericht. Het project bestaat uit vier fasen, beginnend met opstart en inventarisatie en eindigend met het voorleggen van het plan aan de gemeenteraad. Door zowel bij inwoners als lokale overheden wensen na te vragen, hoopt de commissie van Tegengaan wateroverlast met een passende oplossing te komen, zodat Cuijk in de toekomst niet nog een keer volstroomt.
 • Eindhoven
  De binnenstad van Eindhoven gaat de komende jaren flink op de schop. Met het voorlopig ontwerp voor de nieuwe Vestdijk wordt geïnvesteerd in een aantrekkelijk, gezond, groen en goed bereikbaar stadscentrum, waar fietsers en voetgangers centraal staan. De grootste aanleiding voor dit besluit is de slechte luchtkwaliteit van het centrum van Eindhoven. Om de luchtkwaliteit te verbeteren, is het terugdringen van autoverkeer een vereiste. Door het aantal rijbanen op de Vestdijk te halveren, ontstaat er meer ruimte voor voetgangers, fietsers en meer groen, zodat de binnenstad en de gehele gemeente een gezonde toekomst tegemoet kunnen gaan!
 • Helmond
  Helmond is een typisch voorbeeld van een voormalig metaal- en textielindustriestad. Na de de-industrialisatie heeft de gemeente te maken gehad met een hoge werkloosheidsgraad. Ook vandaag de dag is werkloosheid nog een probleem voor Helmond. Om de werkgelegenheid in de gemeente te stimuleren, is de ‘Helmondse Automotice Campus’ opgericht. De ambitie van deze campusorganisatie, dat op dit moment uit ruim 40 bedrijven en ongeveer 550 medewerkers bestaat, is om het aantal bedrijven én het aantal medewerkers binnen vijf jaar te verdubbelen. Dit doel kan worden gerealiseerd middels samenwerkingen tussen de gemeente Helmond, Provincie Noord-Brabant, Hurks Vastgoedontwikkeling en Bouwbedrijf Van de Ven. Zo wordt de werkloosheid in de gemeente aangepakt en wordt Helmond een vitale gemeente in de toekomst.
 • s-Hertogenbosch
  ’s-Hertogenbosch is een prachtige, historische stad. De binnenstad roept met haar prachtige gebouwen en kerken voornamelijk verwondering op. Vlak naast de binnenstad bevindt zich de Spoorzone, met in het hart het Centraal Station. Echter, in verloop van tijd is dit gebied deels verloederd. Door bewoners te vragen naar ideeën en oplossingen, kan de gemeente een aanpak en ontwikkelingsrichting voor dit gebied opstellen. De afgelopen jaren is er flink geïnvesteerd in diverse projecten, waaronder de Paleisbrug, het Hof, het Paleiskwartier en het Westerpark. Hiermee is de Spoorzone beter bereikbaar en leefbaar.
 • Oosterhout
  Net als in heel Nederland, neemt ook in de gemeente Oosterhout de vergrijzing toe. Met deze vergrijzing gaat een aantal problemen gepaard, waaronder de verhoging van de dementiegraad. Om hier goed mee om te gaan, is ‘Dementievriendelijk Oosterhout’ opgericht. Hier worden vragen als ‘Hoe spreek ik iemand aan die verward is?’ en ‘Hoe kan ik iemand helpen die de weg kwijt is?’ behandeld. Hiermee is Oosterhout een pionier op het gebied van inlichting, trainingen en competitieavonden, en zorgt Oosterhout voor een zorgeloze toekomst waar mensen goed met elkaar om kunnen gaan, ondanks beperkingen. Naast de gemeente en verschillende instanties zetten ook burgers zich in voor een dementievriendelijk Oosterhout. Dit gebeurt onder andere middels een City Challenge, waarin inwoners uitgedaagd worden om mee te denken en mee te werken aan een dementievriendelijk Oosterhout. Op deze manier worden de problemen gezamenlijk opgelost.
 • Oss
  Iedere gemeente kampt zo met haar problemen. Zo ook de gemeente Oss. Anders dan andere gemeenten zoekt Oss de oplossingen niet in andere instanties of overheden, maar bij haar inwoners zelf. Middels ‘Oss Innoveert’ worden mensen die een plan hebben om de zorg voor elkaar, de sociale contacten en leefbaarheid in wijk en buurt te verbeteren gezocht. Zo worden problemen collectief opgelost, een moderne manier van aanpak!
 • Tilburg
  Cultuur is een belangrijk onderdeel van Tilburg. Om Tilburg te verheffen tot een heuse cultuurstad waar cultuur ruimte en steun krijgt om te groeien en te bloeien, heeft de gemeente het ‘Cultuurplan Tilburg 2017-2020’ opgezet. Middels subsidies, locaties en voorzieningen hoopt de gemeente de kunstsector in Tilburg aan te wakkeren. Zo komt er zes ton extra voor kunstenaars. Deze investeringen vallen terug te zien in het karakter van onder meer de Tilburgse binnenstad. Zo krijgt Tilburg een uniek en levendig karakter. Dit maakt Tilburg speciaal!
 • Waalwijk
  Gemeente Waalwijk kijkt verder dan vandaag, de gemeente richt zich ook op de toekomst. Zo biedt de haven van Waalwijk geen toekomstbestendige oplossing wegens de groeiende transport en omvangrijke schepen. Door een herinrichting van de Waalwijkse insteekhaven kunnen er grotere containerschepen worden verwerkt. Om dit project te kunnen realiseren, wordt de Jachthaven Waalwijk verplaatst. Het project kost veel geld, maar door een publiek-private samenwerking kan het project worden gerealiseerd. Zo krijgt Waalwijk in de toekomst een sterke positie op maritiem gebied!