provincie
Noord-Holland

Noord-Holland

Bedrijvenwijzer Noord-Holland: gemeenten

 • Alkmaar
  De afgelopen decennia is de kenniseconomie een cruciaal onderdeel van de Nederlandse economie geworden. Dit geldt ook voor de gemeente Alkmaar. Toch is de tertiaire sector niet heel sterk vertegenwoordigd in het hedendaagse Alkmaar. Om hier verandering in te brengen, is de gemeente begonnen met het opzetten van Kennisregio Alkmaar. Een belangrijk onderdeel van dit project is ‘Data Science Alkmaar’, een kennis- en innovatiecentrum ontstaan uit een samenwerking van gemeente Alkmaar, de Vrije Universiteit Amsterdam en De TelefoonCentrale. Zo ontstaat er een ondernemende broedplaats met veel werkgelegenheid, iets wat Alkmaar in de toekomst goed zal doen!
 • Amstelveen
  Voor de gemeente Amstelveen is haar naburige gemeente, Amsterdam, van cruciaal belang. Een goede verbinding met deze gemeente is dan ook belangrijk voor het woon-, studeer- en werkverkeer tussen de steden. De afgelopen jaren verloopt het regionale openbaar vervoer tussen Amstelveen en Amsterdam Zuid niet erg soepel meer. Dit komt voornamelijk door overvolle trams, verouderd materieel en een lage frequentie van ritten. Om hier verbetering in te brengen, investeert de gemeente in een vernieuwde Amstelveenlijn. Zo kan de tram u in de toekomst snel, veilig en comfortabel van a naar b brengen!
 • Amsterdam
  Al jarenlang heeft Amsterdam te kampen met overvolle trams en bussen. In de binnenstad is geen plaats voor nog meer trams en bussen, vandaar wordt de oplossing ondergronds gezocht: de Noord/Zuidlijn. Al sinds 2009 wordt er gewerkt aan deze lijn, dat zal lopen van Amsterdam Noord onder het centrum van Amsterdam door naar Amsterdam Zuid. De afgelopen jaren is het project vaak in opspraak geweest wegens hoge kosten, onzekerheid over de financiering en angst voor schade aan de oude binnenstad van Amsterdam. Echter, wanneer de Noord/Zuidlijn eindelijk af is, zal de reistijd van Noord- naar Zuid-Amsterdam halveren tot 16 minuten. Een geweldige prestatie wat zal zorgen voor een verbonden Amsterdam!
 • Den Helder
  Met haar ligging heeft Den Helder de afgelopen eeuwen veel te maken gehad met de zee. Ook heeft de gemeente met haar marinebasis en grote haven een uitgebreide krijgsgeschiedenis. De Stelling Den Helder is hier nog altijd het bewijs van. Deze stelling werd sinds de Tachtigjarige Oorlog gebruikt en vanaf 1810, op last van Napoleon Bonaparte, uitgebouwd. Na de Tweede Wereldoorlog is de stelling echter in verval geraakt. Om de stelling in haar oude glorie te herstellen, investeert de gemeente in een herkenbaar en goed bruikbaar onderdeel van de stad. Het doel is om de Stelling Den Helder voor 2022 in haar oude luister te herstellen, zodat Den Helder haar imago als vestingstad weer terugkrijgt. Zo krijgt Den Helder in haar toekomst weer haar vergane glorie terug!
 • Haarlem
  Duurzaamheid is ook voor de gemeente Haarlem een belangrijk thema. De ambitie van de gemeente is om in 2030 klimaatneutraal en in 2040 aardgasvrij te zijn. Om inwoners actief mee te laten doen in het denkproces, heeft de gemeente vanaf 2009 de ‘Groene Mug-campagne’ opgezet. Onderdelen van deze campagne zijn: De Groene Mug Bokaal, een Mugfest en Groene Muggenteams. Middels deze onderdelen hoopt de gemeente haar inwoners in te zetten voor afval scheiden, duurzaam wonen en duurzaam vervoer. Ook worden burgerinitiatieven gestimuleerd. Zo gaan we samen voor duurzaam!
 • Hilversum
  Door heel Nederland staat Hilversum bekend als dé mediastad van Nederland. Hilversum is het epicentrum van televisie en radio en heeft met haar tientallen studio’s een sterke positie binnen de media. Deze studio’s zijn geconcentreerd in het Media Park. Om het Media Park toekomstbestendig te houden, heeft de gemeente een bestemmingsplan voor het Media Park opgezet. Door nieuwbouw-, renovatie- en saneringsprojecten blijft Media Park een vitale gebied binnen de gemeente. Zo blijft de belangrijkste functie van Hilversum behouden en blijft de stad aantrekkelijk, zowel voor inwoners als bedrijven en ondernemers.
 • Hoorn
  Hoorn is een oude stad met veel trekpleisters en bezienswaardigheden. Al sinds de middeleeuwen voert Hoorn de boventoon in West-Friesland, een regio in het noorden van de provincie Noord-Holland. Om het toerisme nog verder aan te wakkeren, heeft de gemeente Hoorn ‘Ik hou van Hoorn’ opgezet. Middels deze organisatie hoopt de gemeente de toerismegraad te verhogen. Hoorn is namelijk een gastvrije stad met een gezellig historisch centrum, gezellige horeca en een sfeervolle haven. Na een heerlijk middagje shoppen of sightseeing kunt u terecht in de vele restaurants die Hoorn rijk is: van verrassend leuk tot topklasse. Hoorn is zeker een bezoekje waard! Middels Ik hou van Hoorn gaat de binnenstad meer leven.
 • Purmerend
  De afgelopen decennia is Purmerend flink gegroeid als forenzenstad. Door deze explosieve bevolkingsgroei zijn er veel nieuwe woningen nodig geweest. Ook vandaag de dag worden er nog veel woningen gebouwd. Voorbeelden zijn bouwprojecten aan de Stekeldijk en Kleine Where, waar in totaal meer dan 200 woningen worden opgezet. Met deze nieuwbouw krijgt Purmerend een moderne uitstraling en kan het verder groeien. Zo kan de gemeente de suburbanisatie vanuit Amsterdam goed opvangen. Purmerend is continu in beweging. Een gemeente waar veel jonge gezinnen komen wonen. Dit kleurt de gemeente. Om deze kleur te behouden, investeert de gemeente ook in de toekomst in vele bouwprojecten.
 • Zaanstad
  De gemeente Zaanstad is een grote gemeente met een rijke geschiedenis, voornamelijk in de stad Zaandam. Zo’n grote gemeente heeft veel inwoners die zorg behoeven. Om aan deze vraag te voldoen, heeft Zaandam een eigen ziekenhuis: Het Zaans Medisch Centrum. Dit regionale ziekenhuis, met een overwegende oriëntatie op de Zaanstreek en omringende gebieden, heeft sinds 2017 een nieuw gebouw in gebruik genomen. Dit nieuwe gebouw is compact, duurzaam en flexibel, zodat patiënten de optimale zorgverlening kunnen genieten. Zo voelen de patiënten zich sneller op hun gemak en ervaren zij minder stress, wat kan leiden tot een verbeterd herstelproces. Zo speelt Zaandam een belangrijke, verzorgende rol binnen de regio, nu en in de toekomst.