provincie
Overijssel

Overijssel

Bedrijvenwijzer Overijssel: gemeenten

 • Enschede
  Wegens klimaatverandering moeten de steden ‘regenproof’ worden. Door de klimaatverandering van de afgelopen decennia komen er hetere zomers en daardoor extremere regenbuien, die extra afvoercapaciteit van steden vereisen. Om wateroverlast in de toekomst te voorkomen, wordt in Enschede intensief geïnvesteerd in Stadsbeek, een beek door Enschede. Daarnaast worden er bergingsplekken en drainageleidingen aangelegd, zodat ook grondwateroverlast kan worden aangepakt. Door dit project krijgt Enschede een compleet nieuw, modern aangezicht de komende jaren. Enschede is typisch een stad van nu!
 • Zwolle
  De afgelopen jaren is de Zwolse infrastructuur een flinke metamorfose ondergaan, met als hoogtepunt een nieuwe spoorbrug, genaamd de ‘Hanzeboog’, over de IJssel, dat deel uitmaakt van het Hanzetraject, dat vanuit Zwolle via Flevoland naar Amsterdam gaat. Ook heden ten dage zijn er diverse infrastructuurprojecten. Eén van de grootste projecten in de Hanzestad is de herinrichting van de Willemskade en de daarbij horende bouw van nieuwe busbanen. Dit project zorg zowel voor een betere doorstroming van verkeer als meer ruimte en betere verbindingen voor het openbaar vervoer. Hierdoor worden wachttijden voor bus- en treinverkeer verkort, waardoor de gemeente indirect het openbaar vervoer stimuleert. Daarnaast investeert de gemeente ook in een nieuw station, iets dat totaal past binnen het beleid van Zwolle. Dit station, gelokaliseerd in de Vinex-wijk Stadshagen, zorgt voor een snelle verbinding van werknemers in de wijk, zodat zij snel op hun plek van bestemming kunnen komen. Zwolle wordt op deze manier steeds dynamischer!
 • Deventer
  Nederland staat bekend als hét fietsland van de wereld. Ook in Deventer is de fiets de meest gebruikte vervoersmiddel. Toch zijn de fietsenstallingen binnen de stad verloederd, iets wat onder de bevolking tot enig geklaag heeft geleid. Hierdoor heeft de gemeente de afgelopen jaren meermaals in nieuwe fietsenstallingen geïnvesteerd. Een voorbeeldlocatie is het Burseplein, waar fietsklemmen en -beugels zijn uitgevoerd in onbehandeld Cortenstaal en gecoat staal, waardoor het metaal lang mee kan en er zo een duurzame oplossing voor het probleem is gevonden. Naast oplossingen in de binnenstad, worden er ook oplossingen voor het parkeren van fietsen rondom het station van Deventer. Om dit gebied klaar te maken voor de toekomst, heeft de gemeente geïnvesteerd in een derde perron en een aanpassing van de fietsenstalling. Vanwege de toename in reizigers en de bevolkingsgroei binnen de gemeente, moet het aantal fietsenstallingen verdubbelt worden. Met deze maatregelen wordt er een stap gezet in de juiste richting. Deventer houdt rekening met de toekomst!
 • Hengelo
  Hengelo is een typische oud-industriestad. Het stadsbeeld wordt grotendeels gekarakteriseerd door arbeidswoningen en oude fabrieken. Na de de-industrialisatie in de jaren ’70 speelt de industrie een geringe rol in Hengelo. De fabrieken zijn overbodig geworden en moeten plaatsmaken voor andere bestemmingen. Een bestemmingsplan dat de afgelopen jaren in uitvoering is gebracht is ‘Hart van Zuid’, een nieuw stadsdeel in Hengelo, tussen het station en het Twentekanaal. De oude fabriekscomplexen krijgen op deze manier een nieuwe invulling met een variatie aan nieuwe functies, zoals: bedrijvigheid, winkels, wonen en werken. Zo blijft het karakter van Hengelo veranderen en worden er moderne oplossingen gevonden!
 • Almelo
  Net als Hengelo is ook Almelo een typische oud-industriestad, getekend door haar verleden. De afgelopen decennia heeft de gemeente al meerdere investeringen gedaan om de binnenstad van Almelo aantrekkelijker te maken. De komende jaren komt daar een nieuw project bij: het doortrekken van het kanaal Almelo De Haandrik tot in de binnenstad, als duurzame investering in de kwaliteit van de binnenstad. Daarnaast worden nieuwe stadspleinen, appartementen en hoogwaardige openbare ruimte aangelegd. Almelo wordt op deze manier een stuk aantrekkelijk voor zowel woon- als werk- en koopverkeer.
 • Hardenberg
  Veel gemeenten hebben duurzaamheid als een belangrijk thema voor de komende jaren. Toch laten zij vaak het initiatief bij burgers. De gemeente Hardenberg pakt, samen met de omliggende gemeente Ommen, dit thema anders aan: zij bouwen een windpark, genaamd De Veenwieken. Op het grondgebied van de gemeente Hardenberg komen 5 turbines te staan. Zo wordt de gemeente deels zelfvoorzienend en investeert ze in groene energie. Door het windmolenpark wordt maar liefst 2.400 ton CO2 bespaart. De Veenwieken ligt midden in de driehoek gevormd door Ommen, Hardenberg en Dedemsvaart. Een landelijke locatie, waardoor mensen binnen de bebouwde kom vrijwel geen last van de windmolens zullen ervaren. Een duurzame oplossing voor een wereldomvattend probleem!
 • Kampen
  Het rivierengebied in de gemeente Kampen is de afgelopen jaren flink op de schop genomen. Binnen de gemeente zijn, volgens het plan ‘Ruimte voor de Rivier’, tal van maatregelen genomen om potentiële overstromingen in de toekomst te voorkomen. Een aantal voorbeelden van de genomen maatregelen zijn: zomerbedverlaging tussen de Molen- en Eilandbrug, dijkverlegging en uitwaardevergraving nabij Zalk en het aanleggen van een vaargeul nabij Reeve. Deze maatregelen hebben het landschap in de gemeente drastisch veranderd. Er is meer ruimte voor de natuur, waardoor struinen, wandelen en fietsen in de omgeving uiterst populair is geworden. Naast een toekomstbestendige oplossing vormt Ruimte voor de Rivier ‘IJsseldelta’ dus een ideale trekpleister voor toerisme. Zo slaat de gemeente twee vliegen in één klap!
 • Raalte
  De afgelopen jaren heeft de N35 voor de nodige commotie gezorgd in de gemeente Raalte. Door diverse verkeersongelukken en immense drukte werd de N35 niet meer veilig en houdbaar geacht. Verschillende actiegroepen werden opgezet om hier verandering in te brengen. Sinds een aantal jaar wordt de N35 op verschillende plekken aangepakt, zo ook in de gemeente Raalte. Toch zijn lang niet alle inwoners tevreden met de huidige aanpak. Afgelopen jaar hebben verschillende bewoners van de gemeente een bezorgde brief gestuurd naar de lokale en provinciale politiek, gezien zij de aanpak niet voldoende, te duur en onjuist vinden. Zo blijft de N35 ook de komende jaren een onderwerp dat de gemeente Raalte flink zal bezighouden.
 • Dalfsen
  De afgelopen jaren heeft een stroom aan vluchtelingen het beeld van Nederland verandert. Ook in Dalfsen zijn er veranderingen op dit gebied zichtbaar. Om het integratieproces van ontheemden in goede banen te leiden, heeft de gemeente ‘Thuis in Dalfsen’ opgezet. Met dit plan van aanpak wordt gewerkt aan goede randvoorwaarden in de gemeente Dalfsen waardoor vergunninghouders zo snel en zo goed mogelijk kunnen integreren en naar vermogen kunnen meedoen in de Nederlandse en lokale samenleving. Zo wordt gemeente Dalfsen een gemeente voor iedereen, terwijl het een hechte ‘community’ blijft. Dat is nog eens aanpassen aan de tijd!