provincie
Utrecht

Utrecht

Bedrijvenwijzer Utrecht: gemeenten

 • Amersfoort
  De gemeente Amersfoort is om meerdere redenen een aantrekkelijke stad voor ondernemers. Een aantal factoren die hierbij een rol spelen zijn: centrale ligging, goede bereikbaarheid, al vele jaren op rij de beste woonstad van Nederland en hoogopgeleid talent. Zo is 43% van de inwoners van Amersfoort hoogopgeleid. Het landelijk gemiddelde ligt op 28%. Al deze gunstige factoren zorgen ervoor dat Amersfoort een ideale gemeente is voor uw onderneming. Door te investeren in het aantrekken van ondernemers, zet de gemeente zich actief in voor werkgelegenheid, economische groei en een stabiele structuur. Tevens heeft de gemeente tal van werklocaties ingericht, met moderne bebouwing aan zowel de noord- als zuidzijde van de stad. Zo wordt Amersfoort pas echt ondernemend!
 • Baarn
  Met Paleis Soestdijk in haar gelederen is de gemeente Baarn een vorstelijke gemeente. Het paleis spreekt bij veel Nederlanders tot de verbeelding en vormt een heus trekpleister voor de wijde omgeving. Om het toerisme nog verder aan te wakkeren, heeft de gemeente recentelijk Vorstelijk Baarn opgezet. Middels dit medium laat de gemeente zien wat het allemaal in huis heeft: cultuurhistorische hoogtepunten, een schitterende natuur en uitgebreide mogelijkheden om te winkelen. Voor 2,5 miljoen mensen zijn dit voldoende redenen om de gemeente te bezoeken. Door te investeren in Vorstelijk Baarn, zal dit getal in de toekomst alleen maar toenemen. Vorstelijk Baarn, vorstelijk toerisme!
 • De Bilt
  Velen zullen De Bilt kennen als de plek waar temperaturen worden gemeten door de KNMI. Toch is de gemeente veel meer dan dat. Het is een plek waar bijna 43.000 mensen wonen en werken. Zij hebben goede voorzieningen nodig, zodat de leefbaarheid in de gemeente goed blijft. Om dit te realiseren, investeert de gemeente in tal van projecten. Eén van de projecten die de gemoederen in De Bilt flink bezighoudt is de bouw van een nieuw zesbaans zwembad aan de Oude Brandenburgerweg in Bilthoven. Dit vanwege het feit dat het vorige zwembad verouderd en verloederd was. Dit zwembad wordt met de grond gelijk gemaakt en maakt plaats voor nieuwe woningen. Met een beweegbare bodem is het zwembad multifunctioneel en kunnen meerdere doelgroepen tegelijk het bad gebruiken.
 • Leusden
  De Biezenkamp in de gemeente Leusden is dankzij haar unieke combinatie van wonen, zorg, onderwijs en winkels dé ideale locatie om te leven! Zowel voor starters en singles, die zich direct thuis voelen door de nabijheid van gezellige winkels en cafés, als gezinnen, die genieten van de kindervriendelijke omgeving met scholen op loopafstand, is De Biezenkamp een uiterst geschikte locatie. In deze buurt heeft de gemeente een aantal nieuwe projecten opgezet, waardoor er nieuwe appartementen en woningen zijn gerealiseerd. Deze prachtige huizen hebben het beeld van De Biezenkamp positief veranderd en zorgen voor vernieuwing in het stadsbeeld!
 • Nieuwegein
  Vergrijzing is iets waar men de afgelopen jaren in heel Nederland mee te maken heeft, zo ook in de gemeente Nieuwegein. Hierdoor komen er steeds meer senioren die ondersteuning nodig hebben. Om ouderen te helpen langer zelfstandig te wonen, heeft de gemeente het programma ‘Woonwijs’ opgezet. Door samen te werken met woningbouwcorporaties, zorgaanbieders en gezondheidszorgverleners worden er ideeën en projecten uitgewisseld en waar mogelijk gerealiseerd. Zo blijft de gemeente vernieuwen op het gebied van ouderen(zorg)!
 • Soest
  Kilmaatneutraal worden, dát is het doel voor de gemeente Soest. De gemeente investeert continu in een duurzame toekomst door met behulp van een duurzaamheidsplan thema’s als energie, recycling, innovatie, schoon water, openbare oplaadinfrastructuur en natuur aandacht te geven. Om de bewoners actief bij te laten dragen, zijn er verschillende media opgezet, zoals facebookgroep ‘Duurzaam Goed Bezig’ en ‘Stichting Soest Duurzaam’. Met deze ontwikkelingen blijft Soest actueel en modern, iets wat de samenleving binnen de gemeente ten goede komt!
 • Utrecht
  De gemeente Utrecht verwacht de komende decennia een flinke bevolkingsgroei door te maken, mede vanwege verbeterde gezondheidszorg en een toename aan starters en studenten. Om al deze mensen op te vangen, zijn nieuwe woningen en voorbereidende beleidsplannen nodig. Een belangrijke schakel binnen deze beleidsplannen is het openbaar vervoer. Als knooppunt van Nederland heeft de gemeente veel treinverkeer. Een groot deel van de mensen die dagelijks naar Utrecht reizen zijn studenten. Het ochtendbeeld op het station wordt gevormd door grote rijen studenten, allen wachtend op een geschikte bus om hen naar Utrecht Science Park De Uithof te brengen. De capaciteit van de buslijnen zijn te klein om deze massa’s studenten tijdig op hun plek van bestemming te brengen, waardoor er veel ontevredenheid heerst. De gemeente Utrecht werkt nu aan een oplossing voor dit probleem: De Uithoflijn. Dit is een trambaan dat vanaf 2020 circa 45.000 mensen per dag vervoert. Zo blijft de gemeente investeren in een duurzame stad!
 • Veenendaal
  Innovatie is een kernbegrip voor economische groei. Daarnaast speelt techniek de afgelopen jaren een steeds grotere rol. De ideale combinatie voor economische voortvarendheid is dus innovatieve techniek. In de gemeente Veenendaal realiseren ze zich dit al te goed. De afgelopen jaren heeft de gemeente een project op gang gezet dat de economie in de regio moet stimuleren: een ICT Campus waar bedrijven en kennisinstellingen bij elkaar komen, om elkaar te versterken en te inspireren. De ICT Campus is voor een optimale woon-, werk- en leeromgeving voor talentvolle ICT’ers. Met behoud van een sterk economisch klimaat en versnelling van de groei en vernieuwing van het bedrijfsleven in de Regio Food Valley.
 • Zeist
  Openbaar vervoer is voor Zeist heden ten dage een flink knelpunt. Om dit in de toekomst op te lossen, investeert de gemeente in een aantal projecten in en rondom het stationsgebied Driebergen-Zeist. Door het uitbreiden van het aantal sporen, het aanleggen van een tunnel voor de N225, het bouwen van een nieuw busstation en het opzetten van een nieuwe parkeergarage middels een samenwerking tussen gemeente Zeist, Utrechtse Heuvelrug, Provincie Utrecht, ProRail en de Bestuurs Regio Utrecht, hoopt de gemeente in de toekomst een mooi, veilig en gebruiksvriendelijk stationsgebied te hebben. Het project loopt vanaf 2016.