provincie
Zeeland

Zeeland

Bedrijvenwijzer Zeeland: gemeenten

 • Goes
  De afgelopen jaren is het spoortraject een ‘hot topic’ binnen de gemeente Goes. Door ontwikkelingen in het Sloegebied, is het aantal goederentreinen dat door Goes rijdt fors toegenomen. Dit veroorzaakt naast dichte spoorbomen voornamelijk voor overlast van geluid, trilling en invloed op externe veiligheid. De inwoners van Goes zitten hier niet op te wachten. Om deze nadelige gevolgen in de toekomst weg te nemen, is er een nieuw plan ontwikkeld: spoorproject Goes. Dit project omvat maatregelen om overlast van geluid en trillingen te verminderen en de doorstroming te verbeteren. Dit wordt onder andere gedaan met behulp van geluidsschermen, het aanleggen van een spoorondergang voor auto’s, het aanpakken van spoorwegovergangen en het vervangen van kruiswissels. Op deze wijze kunnen de mensen uit Goes met een gerust hart slapen.
 • Hulst
  De gemeente Hulst bestaat uit tal van woonkernen. De grootste woonkernen binnen de gemeentegrenzen zijn Hulst, Kloosterzande, Sint Jansteen, Clinge, Vogelwaarde, Heikant en Nieuw-Namen. Vanwege deze verbrokkeling, is samenleven in de gemeente soms lastig. Mensen wonen, naar Nederlandse maatstaven, ver uit elkaar. Om het samenleven in de gemeente te vereenvoudigen, heeft de gemeente geïnvesteerd in een samenwerkingsverband met ‘Stichting Hulst voor Elkaar’. Dit is een breed georiënteerde stichting die zich richt op sport en bewegen, zorg en welzijn en cultuur- en ontmoetingsprojecten. Zo brengt Hulst voor Elkaar mensen en organisaties bij elkaar, en wordt het samenleven in Hulst nog leuker!
 • Middelburg
  Middelburg heeft een lange historie. In totaal telt de gemeente bijna 50.000 inwoners, waarmee het de grootste plaats van de provincie Zeeland is. Het inwonersaantal groeit nog steeds. Dit komt voornamelijk door de projecten waar de gemeente investeert. De afgelopen jaren is er in Middelburg een groot woonpark opgezet: Woonpark Mortiere. Hier vindt u nieuwbouwwoningen met een klassieke en behoudende architectuur met typisch Zeeuwse accenten. Met haar ligging is de wijk ideaal voor jonge gezinnen en forensen. Dit maakt Middelburg een innovatieve en creatieve stad. Het woonpark wordt in verschillende fasen opgeleverd, waardoor er steeds meer woningen bij komen. Zo staat Middelburg nooit stil!
 • Schouwen-Duiveland
  In Schouwen-Duiveland bevindt zich de populaire badplaats Renesse. Zowel onder jongeren als volwassen en ouderen is deze prachtige badplaats immens populair. Echter, de laatste jaren neemt de concurrentie van andere badplaatsen toe. Daarnaast neemt de vergrijzing toe en verlaten jongeren steeds vaker hun ouderlijk huis zonder terug te komen in het dorp. Op deze manier wordt de bevolking van de stad relatief gezien steeds ouder, waardoor verjonging een lastig thema wordt voor het dorp. Om te voorkomen dat Renesse een ingeslapen dorpje wordt, investeert de gemeente Schouwen-Duiveland in tal van projecten, om zo de leefbaarheid van de badplaats te verbeteren en toerisme een belangrijke rol laten behouden voor de gemeente.
 • Sluis
  Vrijwel alle Nederlanders weten wat er in 1953 in Zeeland is gebeurd: de Watersnoodramp. Een ramp die in de geheugens van vele mensen staat gegrift. Een ramp die men in de toekomst niet nog een keer mee wil maken. Sinds de Watersnoodramp zijn er tal van investeringen gedaan, zoals het aanleggen en versterken van dijken en het aanleggen van de Deltawerken. Toch vereisen deze maatregelen veel onderhoud. In de gemeente Sluis weten ze dit al te goed. Hier investeert de gemeente in een groot natuur- en recreatiegebied genaamd ‘Waterdunen’, waarbij tegelijkertijd de dijken worden verstevigd. Zo wordt de leefbaarheid binnen de gemeente verbeterd én zullen soortgelijke rampen in de toekomst niet meer plaatsvinden. Een veilig Sluis!
 • Terneuzen
  Terneuzen heeft vanaf het jaar 2000 internationale bekendheid verworven door de twee coffeeshops die de gemeente rijk was. Veel Fransen en Belgen bezochten Terneuzen voor softdrugs, wat leidde tot een explosieve groei in het drugstoerisme. Dit toerisme heeft gezorgd voor veel overlast en de nodige ontevredenheid onder inwoners. De gemeente heeft na een aantal jaar ingegrepen om te voorkomen dat Terneuzen een heus drugsoord zou worden. Door een strenger drugs- en invoerbeleid is de overlast grotendeels geweken. Toch vormen de coffeeshops nog steeds een grote trekpleister voor toerisme vanuit de wijde omgeving, iets waar niet alle inwoners van Terneuzen blij mee zijn.
 • Tholen
  Het afgelopen jaar heeft de gemeente Tholen meermaals landelijk het nieuws gehaald vanwege de 100-100-100 challenge, waarbij het de uitdaging was om voor 100 huishoudens, 100 dagen, 100% afvalvrij te leven. Middels deze challenge hoopt de gemeente haar inwoners bewust te maken over afval, duurzaamheid en verspilling. Zo worden de bewoners actief gestimuleerd om zelf te werken aan een beter milieu en een betere toekomst voor ons nageslacht. Tholen is, als kleinschalige gemeente, op het gebied van afvalscheiding en duurzaamheid op deze manier een grote speler!
 • Vlissingen
  Van oudsher staat Vlissingen bekend als een echte vissersstad. Na de industriële revolutie is Vlissingen begonnen met het uitbreiden van haar havens. Zo zijn in de negentiende eeuw de Buitenhaven, en achter de sluizen, de Eerste Binnenhaven en Tweede Binnenhaven aangelegd. In de binnenhaven is de vismijn gevestigd. Daarnaast zijn er verschillende industrie- en onderwijsgebied gerealiseerd, wat Vlissingen tot dé maritieme kern van Zeeland maakt. Ook de inwoners van Vlissingen wonen graag aan het water. Dit blijkt onder andere uit een nieuwbouwproject dat de gemeente heeft opgezet: het Scheldekwartier. Dit is een maritiem stadsdeel in ontwikkeling in de binnenstad van Vlissingen. Het Scheldekwartier is centraal gelegen, vlakbij alle voorzieningen van de stad en omringd door het water. Doordat er verschillende woningen in verschillende prijsklassen worden aangeboden, wordt het Scheldekwartier een wijk vol diversiteit. Zo investeert Vlissingen in een rooskleurige toekomst waarin het stadsbeeld wordt gevormd door innovatie en maritieme pracht, iets wat de stad de afgelopen eeuwen al heeft gekenmerkt.