provincie
Zuid-Holland

Zuid-Holland

Bedrijvenwijzer Zuid-Holland: gemeenten

 • Alphen aan den Rijn
  Bij veel mensen staat Alphen aan den Rijn bekend als de stad waar in 2011 een schietpartij heeft plaatsgevonden door toedoen van een psychisch gestoorde man. In De Ridderhof kwamen zes mensen om het leven en raakten zeventien mensen gewond. Deze gebeurtenis heeft veel impact gehad op de samenleving in de gemeente. Mensen voelden zich niet meer veilig in hun eigen woonplaats. Om dit gevoel onder de inwoners weg te nemen, heeft de gemeente flink geïnvesteerd in veiligheidsmaatregelen. Door meer voorlichting te geven en meer politie op straat te houden, heeft de gemeente succesvol de leefbaarheid in Alphen aan den Rijn verbeterd. Zo is de gemeente een veilige plaats om te wonen, te werken en te leven.
 • Capelle aan den Ijssel
  Na een periode van intensief overleg met bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de gemeente, is de gemeente Capelle aan den IJssel met een plan gekomen voor het centrum: Centraal Capelle. De uitgangspunten voor de verbetering van Centraal Capelle zijn: het versterken van het Capelse karakter, benutten wat er al is en ruimte bieden aan initiatieven. De doelen van het project zijn: het ontwikkelen van een kloppend hart, het opzetten van een beleefbare parkstad en het bouwen van logische verbindingen. Het plan omvat tientallen projecten, die maximaal doorlopen tot 2021. De ambitieuze doch realistische plannen zijn een antwoord op vraagstukken die al lang spelen. Op deze manier wordt Capelle aan den IJssel een gewilde plek om te leven!
 • Delft
  Voor eenieder die wel eens in Delft is geweest, is de verbouwing van het station en omliggende spoorwegen een karakteristiek beeld van de stad. Na bijna tien jaar bouwen is het einde eindelijk in zicht. In de afgelopen jaren zijn er twee spoortunnels en een ondergronds station aangelegd. Hiermee is het openbaar vervoer in Delft toekomstbestendig en zal de stad een geheel ander karakter krijgen. Naast een nieuw station, wordt er in de Spoorzone ook gewerkt aan 1500 nieuwe woningen. Door de maatregelen loopt er niet, zoals vroeger het geval was, een spoor midden door Delft, maar biedt het ondergrondse spoornetwerk plaats voor tal van andere projecten. Een moderne oplossing waarin optimaal ruimte gebruik zorgt voor groeimogelijkheden in de stad!
 • Dordrecht
  Een klimaatneutraal Dordrecht in 2050. Dat is het doel van de gemeente Dordrecht, uiteengezet in het ‘Opgaveplan Duurzaamheid 2015-2018’. Om dit te bereiken, heeft de gemeente geïnvesteerd in een platform: ‘Platform Duurzaam Dordrecht’. Hiermee worden inwoners gestimuleerd om na te deken over en te werken aan duurzaamheid. Om dit proces beter te laten verlopen, heeft Dordrecht een eigen duurzaamheidscentrum, genaamd Weizigt. Hier wordt duurzaam denken en handelen in Dordrecht en omgeving gestimuleerd middels educatie, communicatie en recreatie. Hiermee kunnen de doelen van de gemeente bereikt worden en zal de omgeving ook in 2050 leefbaar zijn.
 • Gouda
  Een goed rioleringssysteem is belangrijk voor een gemeente. De afgelopen decennia heeft de gemeente Gouda te kampen gehad met diverse problemen omtrent het riool. Het riool was verouderd en voldeed niet meer aan de eisen van vandaag de dag. Hierdoor was de gemeente genoodzaakt om te investeren in een nieuw riool. Dit heeft het straatbeeld van de stad de afgelopen jaren flink aangetast. In verschillende wijken zijn de werkzaamheden nog steeds op volle gang. De vervanging is noodzakelijk vanwege de volgende punten: het onderhoud wordt makkelijker, de waterkwaliteit verbetert en de straat moet worden opgehoogd. In een tijd van klimaatverandering, waar hevige regenval de komende jaren voor de nodige problemen kan zorgen, is deze aanpak een goede keuze. Door een gescheiden systeem aan te leggen, worden riool- en regenwater apart afgevoerd, waardoor overstromingen in de toekomst voorkomen kunnen worden. Een handige ingreep dus!
 • Den Haag
  Den Haag is één van de grootste multiculturele steden van Nederland. Als centrum van internationaal recht en vestigingsplek van tal van internationale bedrijven en overheden, is Den Haag het epicentrum van cultuur. Toch botsen deze culturen nogal eens met elkaar, wat leidt tot discriminatie. De afgelopen jaren is discriminatie een ‘hot topic’, zowel in de politiek als onder de bevolking. Als centrum van recht, vindt de gemeente dat alle Hagenaars in gelijke gevallen gelijk behandeld moeten worden. Een belangrijk onderdeel van de discriminatie is discriminatie op de arbeidsmarkt. Om dit te voorkomen, voert de gemeente samen met bedrijven, instellingen en bewoners een actief antidiscriminatiebeleid om uitsluiting tegen te gaan en acceptatie en inclusie te bevorderen. Zo ontstaat er in de gemeente een hechte, inclusieve, multiculturele samenleving.
 • Leiden
  Leiden loopt voorop in de strijd tegen aardgas. De gemeente investeert in aardgasvrije woningen en huizen middels ‘De Leidse Warmtevisie’. Het idee is om in 2050 geen enkele woning in Leiden nog met aardgas te verwarmen. Dit is een flinke opgave en betekent dat de komende dertig jaar gemiddeld 1.500 woningen per jaar aangepast moeten worden. Er zijn verschillende manieren waarop dit bereikt kan worden. In Leiden wordt een combinatie van deze mogelijkheden voorgesteld: warmtenet, groen gas en ‘all electric’. Hiermee wordt de CO2-uitstoot van de gemeente gereduceerd en is Leiden nog heel lang leefbaar.
 • Rotterdam
  Rotterdam, de havenstad van Nederland. De Rotterdamse haven vormt één van de levensaders van de Nederlandse economie. Zo heeft Rotterdam de grootste haven van Europa, waarbij bulkoverslag van aardolie en containers de belangrijkste componenten zijn. Om zowel de gemeente als Nederland te blijven voorzien van economische groei, investeert de gemeente veel in haar haven. Om ook in de toekomst een belangrijk knooppunt te vormen, heeft de gemeente een ‘Havenvisie 2030’ opgesteld, waarin de doelen voor komende decennia worden uitgestippeld. De pijlers van deze visie zijn: ‘Global hub’ en ‘Europe’s Industrial Cluster’. Hiermee blijft Rotterdam haar positie ook in de toekomst handhaven en blijft de haven ook dan het Rotterdamse beeld vormen.
 • Zoetermeer
  De afgelopen decennia is de bevolking van Zoetermeer flink in aantal toegenomen. Deze nieuwe inwoners willen graag wonen en werken. Om genoeg werkgelegenheid te creëren, heeft de gemeente geïnvesteerd in een veelbelovende branche: de IT. Met het ontwikkelen van ‘Ducht Innovation Park’, waar bedrijven en onderwijsinstellingen samen werken, prototypes testen en nieuwe technologie toepassen, heeft Zoetermeer zich ontwikkeld als dé IT-stad van Nederland. 1 op de 10 banen in Zoetermeer is een IT-baan. Hiermee heeft Zoetermeer een stabiele basis voor de toekomst gelegd en kan het de komende decennia rekenen op economische en demografische groei.