gemeente
Amsterdam

Basisschool Veerkracht LEV-WN

Op Veerkracht streven we naar onderwijs van betekenis en willen we leerlingen vormen tot jonge mensen die met geloof en plezier in het leven staan. Iedere medewerker en iedere leerling is Gods geliefde kind en heeft unieke gaven en talenten. De Bijbel is de bron waaruit we putten.

In ons onderwijs denken we vanuit mogelijkheden en sluiten we aan bij wat elke leerling nodig heeft om te kunnen groeien op cognitief, creatief en sociaal emotioneel gebied. We hechten veel waarde aan het ontwikkelen van zelfkennis en het aanleren van een kritische en onderzoekende basishouding bij onze leerlingen zodat zij stevige staan in een snel veranderende samenleving.

Adresgegevens

Basisschool Veerkracht LEV-WN
Slotermeerlaan 160
1063 JW Amsterdam

Tel. 020 - 613 66 66
veerkracht-levwn.nl
veerkracht@levwn.nl