gemeente
Amsterdam
Openbare Basisschool De Piramide

Openbare Basisschool De Piramide

Basisschool De Piramide staat in een multiculturele, kinderrijke buurt in stadsdeel Amsterdam Noord, dichtbij winkelcentrum Buikslotermeerplein. De school is een van de 16 scholen van Openbaar Onderwijs Noord. De Piramide is een school met een kwalitatief hoge Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Als sportactieve Jumpin- school is er extra aandacht voor sport. De Piramide is een kleine school met veel aandacht voor leerlingen. In de ochtend wordt de lestijd besteed aan taal, lezen en rekenen. We werken hierbij in 3 verschillende niveaus en beschikken over de nieuwste onderwijsmethodes. In de middag werken wij volgens het principe van meervoudige intelligentie (MI). Hierbij worden de leerlingen uitgedaagd om zich met inzet van hun eigen talent zo veel mogelijk te ontwikkelen. Onder het kopje Waar staan we voor kunt u meer informatie vinden.

Adresgegevens

Openbare Basisschool De Piramide
Houdringe 2
1025BA Amsterdam

Tel. 020 - 63 65 954
www.piramideschool.nl
directie.piramide@innoord.nl