gemeente
Amsterdam

Cliëntenbelang Amsterdam

 

 

 

 

Cliëntenbelang Amsterdam is een onafhankelijke belangenbehartiger met een duidelijk doel: de kwaliteit van leven verbeteren van mensen met een psychische, lichamelijk of verstandelijke beperking, chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mantelzorgers. Wij behartigen de belangen op het gebied van zorg, welzijn, wonen, toegankelijkheid, vervoer, werk en inkomen. U, de cliënt staat hierbij centraal. En we gaan uit van uw kracht, niet uw beperking.

 

 

 

 

Adresgegevens

Cliëntenbelang Amsterdam
Jacob Bontiusplaats 9
1018 LL Amsterdam

Tel. 020 - 75 25 100
www.clientenbelangamsterdam.nl
info@clientenbelangamsterdam.nl