gemeente
Amsterdam
Kinderdagverblijf Fantasieland

Kinderdagverblijf Fantasieland

Bij Fantasieland worden kinderen in een verticale groep opgevangen. Een voordeel van een verticale groep is continuïteit; kinderen hebben langer de tijd aan elkaar en aan pedagogisch medewerker te wennen.

Kinderen van verschillende leeftijd kunnen goed van elkaar leren. De jongste kinderen leren bijvoorbeeld van de oudsten en de oudste kinderen leren rekening te houden met de jongsten. Zo ontwikkelen zij hun zorgzaamheid en een liefdevolle omgang. Het naar het toilet gaan van de oudste, stimuleert de jongste dit ook te doen. In een verticale groep kunnen kinderen zich aan elkaar optrekken en nemen ze gedragsregels over zoals handen wassen en opruimen

Adresgegevens

Kinderdagverblijf Fantasieland
Witte de Withstraat 136
1057 ZJ Amsterdam

Tel. 020 – 755 79 73
www.kindercentrumfantasieland.nl
info@kdv-fantasieland.nl