gemeente
Amsterdam

Waterlant Beroepsopleidingen

Waterlant Beroepsopleidingen verzorgt Middelbaar Beroepsonderwijs in de sectoren Administratie, Handel en Zorg en Welzijn op de verschillende niveaus:

1. Assistentenopleiding (ongediplomeerde instroom vanuit VO)
2. Basisberoepsopleiding (minstens diploma basisberoepsgerichte leerweg VMBO)
3. Vakopleiding (minstens diploma kaderberoepsgerichte leerweg VMBO)
4. Middenkaderopleiding en Specialistenopleiding (minstens diploma kaderberoepsgerichte leerweg VMBO) Lees meer op onze website.

Adresgegevens

Waterlant Beroepsopleidingen
Rode Kruisstraat 14
1025 KN Amsterdam

Tel. 020-630 1900
www.waterlant.nl