gemeente
Gouda
Kinderdag Centrum de Mirte

Kinderdag Centrum de Mirte

De zorgvisie van Siloah is verankerd in Gods Woord. Bijbelse normen en waarden bepalen het denken en praktisch handelen. Uit de Bijbel leren wij Wie God is, hoe Hij gediend wil worden en hoe onze relatie tot de naaste moet zijn. Het is deze relatie met God die de werkelijke waarde van het leven bepaalt. Een gezond lichaam of helder verstand hebben in dit opzicht geen waarde. Iemand met een beperking is een uniek schepsel van God, met eigen mogelijkheden en beperkingen. Ook hij of zij kan door de werking van Heilige Geest beantwoorden aan het levensdoel: God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Het is deze visie die Siloah verplicht tot het bieden van zorg met een eigen leefsfeer.

Adresgegevens

Kinderdag Centrum de Mirte
Wilhelmina van Pruisenlaan 417
2807 MH Gouda

Tel. 06 - 86 88 95 88
www.siloah.nl
info@siloah.nl