gemeente
Houten
Stichting Ontmoeting

Stichting Ontmoeting

Vastgelopen mensen worden door Ontmoeting ondersteund om hun leven weer op orde te krijgen. We leren hen om weer op eigen benen te staan, relaties aan te gaan en te onderhouden en de juiste keuzes te maken. Zo krijgen ze weer perspectief in hun leven.

Dankzij onze vrijwilligers en medewerkers kunnen we deze missie uitvoeren. Ze zetten zich met hart en ziel in voor hun medemens. Door een luisterend oor of praktische begeleiding te bieden. Of door ondersteunende taken te verrichten.

Adresgegevens

Stichting Ontmoeting
Onderdoor 56
3995 DX Houten

Tel. 030 - 635 4090
www.ontmoeting.org
info@ontmoeting.org