gemeente
Best
Jongerencentrum Todo

Jongerencentrum Todo

De jongerenwerkers leggen contact met jongeren, bouwen een betekenisvolle relatie op, signaleren problemen en behoeften en bieden jongeren perspectief. De leefwereld en de eigen ontplooiingen van de jongeren
zijn hierbij uitgangspunten. Jongerenwerkers brengen verbindingen tot stand tussen jongeren en hun omgeving en dragen bij aan de zelfredzaamheid en participatie van de jongeren in de samenleving.

Adresgegevens

Jongerencentrum Todo
J. van Wassenaerstraat 69
5684 CR Best

Tel. 0499 - 460 111
www.jctodo.nl
info@jctodo.nl