gemeente
Brunssum
Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk

Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk

(CMWW)

CMWW stimuleert inwoners van Brunssum en Onderbanken om mee te doen en actief betrokken te zijn bij de samenleving. CMWW is waar mensen zijn: van peuter tot puber, van volwassene tot senior. Zichtbaar, toegankelijk en ondersteunend, met oprechte belangstelling voor ieder mens als uniek individu. Door het aanbod zo goed mogelijk af te stemmen op de vraag, het aanbieden van cliëntondersteuning, het organiseren van collectieve voorzieningen en een beroep te doen op het sociale netwerk komen wij tegemoet aan de hedendaagse normen van de Gemeente waarin o.a. gesteld wordt dat burgers minder snel een beroep zouden moeten doen op geïndiceerde zorg. Daarnaast werkt CMWW intensief samen met partners in de wijk en is er een grote groep vrijwilligers verbonden aan CMWW. Met deze gezamenlijke krachtsinspanning werken wij wijkgericht en richten het vizier op het versterken van de eigen kracht en het verbinden van burgers en buurten, waarbij de professional op de achtergrond blijft en alleen wordt ingezet waar nodig. Zo ontstaat een beweging in de wijk waar mensen, jong en oud, elkaar de hand reiken en daarmee het wonen, werken en leven in de wijk zo prettig mogelijk maken.

Adresgegevens

Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk
Pr. Beatrixstraat 1a
6443 AK Brunssum

Tel. 088-4552500
www.cmww.nl
info@cmww.nl