gemeente
Enkhuizen
West Frisia

West Frisia

Welkom bij West Frisia! Het aantal leden bedraagt op dit moment 700. De laatste drie jaar is er een groei in jeugdleden en dames/meisjesvoetbal waar te nemen. We spelen nu met 8 senioren teams, 4 meisjesteams, en 28 jeugdelftallen. De A-junioren spelen met 2 elftallen. Belangrijke rol hierin spelen de Jeugdcommissie, Technische commissie, Hoofdcoördinator en trainers/begeleiders, die door hun enthousiasme nieuwe leden aan trekken. Zij komen telkens met verfrissende en nieuwe ideeën waardoor het ledental stijgt en/of aantrekt.

Adresgegevens

West Frisia
Immerhornweg 1
1601 DC Enkhuizen

Tel. 0228 - 313 055
www.westfrisia.nl
voorzitter@westfrisia.nl