gemeente
Waadhoeke

Jochum Bekius Loonbedrijf & Handelsonderneming

Maaidorscentrum Fryslan

Een handelsonderneming met als specialisatie maaidorsers.

Het bedrijf is gevestigd in Minnertsga vlak boven de Friese steden Franeker en Leeuwarden. Het oude bedrijf staat aan de doorgaande weg in het dorp. Nieuwbouw van opslagloodsen is buiten de bebouwde kom gerealiseerd.

Adresgegevens

Jochum Bekius Loonbedrijf & Handelsonderneming
Ferniawei 12
9047 KP Minnertsga

Tel. 0518-471312
www.maaidorsers.nl