gemeente
Landerd
KinderZorg Bijzonder

KinderZorg Bijzonder

Natuurlijk wilt u het liefst helemaal zelf voor uw kind zorgen. Maar soms is dat niet haalbaar en is het verstandig om hulp in te schakelen. Belangrijk om te weten is dat onze zorg wordt afgestemd op de zorgbehoefte van u en uw kind. We luisteren naar uw zorgvraag en kijken samen wat het beste is voor uw kind. De leeftijd van onze doelgroep is 1 tot 18, met een uitloop naar 23 jaar. De zorg kan geleverd worden onder JeugdWet, Wet LangdurigeZorg of ZorgVerzekeringsWet. Wij bieden complete verpleegkundige kindzorg thuis aan, zodat de zorg en begeleiding wordt ontvangen, in hun vertrouwde omgeving.

Wij bieden kinderen tijdelijk verblijf aan door logeeropvang te bieden in weekenden en schoolvakanties. Logeeropvang is mogelijk in het weekend van vrijdag t/m zondag en tijdens alle schoolvakanties van regio Zuid. Er is continue een verzorgende 3-IG’er of verpleegkundige aanwezig en een pedagogisch medewerker.

Adresgegevens

KinderZorg Bijzonder
Brouwerspad 13a-b
5411 BG Zeeland

Tel. 0486 - 436 126
www.kinderzorg-bijzonder.nl
contact@kinderzorg-bijzonder.nl