gemeente
Emmen
Kinderopvang Meerdijk

Kinderopvang Meerdijk

Iedere leidster heeft een bepaalde kijk op hoe kinderen zich ontwikkelen, wat kinderen aan zorg nodig hebben en welke normen en waarden voor kinderen belangrijk zijn. De manier van kijken en dus de visie van het team is bepalend voor de manier van werken. Bij Kinderopvang Meerdijk gaan wij ervan uit dat ieder kind de drang in zich heeft om zich te ontwikkelen en dat doet hij/zij op zijn/haar eigen manier op basis van aanleg, talent en temperament.

Bij de opvoeding van kinderen is het handelen van zowel de opvoeder en de totale omgeving van essentieel belang. Duidelijkheid, voorspelbaarheid en het aangeven van grenzen vinden wij belangrijk voor een goede ontwikkeling van kinderen. Een team van vaste personen zien wij dan ook als uitgangspunt zodat er een gehechtheidrelatie kan ontstaan. Vanuit die basis van vertrouwen, oprechte veiligheid en geborgenheid kan een kind zich gaan ontwikkelen tot een eigen ik-persoon.

Adresgegevens

Kinderopvang Meerdijk
Bislett 7
7825 SB Emmen

Tel. 0591-788221
www.kdvmeerdijk.nl
info@kdvmeerdijk.nl