gemeente
Ede
Klaas Boeder Adviseur Instandhouding Monumenten

Klaas Boeder Adviseur Instandhouding Monumenten

Deze kan samengevat worden onder het in de monumentenzorg bekende motto "sober en doelmatig". Het gaat mij om het monument, waarbij de eigenaar de spil is waar het om draait. De eigenaar helpen en adviseren met een minimum aan papierwinkel om zijn waardevolle bezit in goede staat te houden is mijn insteek. Om te zorgen dat de eigenaar waar voor z'n geld krijgt, wordt het accent gelegd op kwaliteitsborging door toezicht en goede begeleiding van uit te voeren werkzaamheden.

Vakmanschap moet voldoende kans krijgen bij het instandhouden van onze monumenten. Een deel van mijn activiteiten is dan ook gericht op het overdragen van kennis en ervaring, niet alleen aan monumentenzorgers, maar ook aan eigenaren, gemeenten en belangstellenden.

Adresgegevens

Klaas Boeder Adviseur Instandhouding Monumenten
Weerdestein 36
6714 CS Ede

Tel. 0318 - 635 720
www.klaasboeder.nl
klaasboeder@kliksafe.nl