gemeente
's-Hertogenbosch
Vavo-College 's-Hertogenbosch

Vavo-College 's-Hertogenbosch

Koning Willem I College

Vavo betekent: Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs. Het vindt zijn oorsprong in onderwijs aan volwassenen, maar tegenwoordig heeft deze vorm van onderwijs een bredere functie. Het Vavo-College ‘s-Hertogenbosch biedt opleidingen Mavo, Havo en Vwo voor jongvolwassenen die om een of andere reden voortijdig het gewone onderwijs moeten of willen verlaten. Zo kunnen zij toch nog een diploma behalen waarmee zij toegang hebben tot vervolgonderwijs. Voor elk vak wordt de stof uit de examenklas en voorexamenklas in een jaar behandeld en afgesloten. Het Vavo-College kent dus uitsluitend eindexamenklassen. Het is mogelijk en soms wenselijk om de vakken over twee jaar te verspreiden. Het Vavo-College heeft op die manier de functie van onderwijsreparateur. Het is volwassenenonderwijs dat opereert naast en als partner van het Voortgezet Onderwijs.

Adresgegevens

Vavo-College 's-Hertogenbosch
Stadionlaan 53
5213 JJ 's-Hertogenbosch

Tel. 073 - 6249 552
www.vavo-shertogenbosch.nl
info-vavo@kwic.nl